@Asheghaneh

مااین روزها به همین در اوجِ ناامیدی،اتفاق افتادن ها

بیشتر از هر چیزی نیاز داریم...

به یکی که

درست همان لحظه ای که فکرش را نمیکنیم از راه برسد و

کاری کند؛

کاری که حالِ خودش را خوب نمیکند

ولی لبخندِ عمیق رویِ لبهایِ ما میکارد؛

رویِ لبهایِ مایی که تاریخِ آخرین لبخندِ از ته دلمان را از یاد برده بودیم....

#فاطمه_جوادی

❤ @Asheghaneh ❄