آگاهیتان را به صداهای بسیارضعیف

در طبیعت متمرکز کنید.

خش خش برگ‌ها در باد،

ریزش قطرات باران، وز وز حشرات،

اولین آواز پرنده در سپیده دم،

خودتان را کاملاً به کار گوش کردن بسپارید.

ماورای صدا،

چیز بزرگتری وجود دارد.

تقدسی که نمی‌تواند به وسیله

ذهن درک شود🌹

#اکهارت_تله

💟 @Asheghaneh