خدا براى پالایش شما، رنج را نمى‌فرستد،

لازم نیست در اینجا در جهنم زندگى کنید

تا بتوانید بعدا مقیم فردوس شوید!

بهشت یعنى هماهنگى و صلح و آرامش

و آشتى با خودتان، همنوعانتان و آفریدگارتان ...

#قانون_شفا

#کاترین_پاندر

💎 @Asheghaneh