📜

روزی در یک میهمانی مرد خیلی چاقی سراغ برنارد شاو که بسیار لاغر بود رفت وگفت:

آقای شاو! وقتی من شما را می بینم فکر می کنم در اروپا قحطی افتاده است!

برنارد شاو هم سریع جواب میدهد:

بله!

من هم هر وقت شما را می بینم فکر می کنم عامل این قحطی شما هستید!

❤ @Asheghaneh ❄