📄

انسانی که به شناخت خویش نرسیده‌ باشد،

بی‌سواد حقیقی است،

هر چند تمام کتاب‌های دنیا را خوانده باشد...!

اگر درونت پر از خشم، نفرت، خودخواهی و غرور،

حسادت و زباله‌های دیگر است،

بدان که هیچگاه چیزی را نیاموخته‌ای

و هنوز رشد نکرده‌ای...!

#رهایی_از_دانستگی

#کریشنا_مورتی

@Asheghaneh