🌸🌺🌺🌸

#تلنگر🍃🌺

✨۷ راه برای افزایش خوشبینی

💫۱- به اتفاق یا اتفاق‌های خوشایند روزانه‌ی خود فکر کنید و یا با فردی دیگر پیرامون آنها صحبت کنید.

💫۲- روز خود را با قلبی قدردان و شکرگزار آغاز نمایید.

💫۳- فهرستی از توانایی‌های خود را آماده و چگونگی استفاده از آن‌ها را بررسی کنید.

💫۴- هدف دست‌یافتنی خود را مشخص و فرایند رسیدن به آن را یادداشت نمایید.

💫۵- عوامل استرس‌زا را شناسایی کنید و به‌دنبال راه‌های کنترل آن‌ها باشید.

💫۶- لبخند بزنید و با اطرافیان خود مهربان باشید.

💫۷- در لحظه زندگی کنید و به‌جای افسوس بر گذشته و نگرانی از آینده

بر حال تمرکز کنید.

💕 @Asheghaneh