🦋🦋🦋🦋

نگارم!

 میخواهم، پرده هارا از پنجره ی، دلم  کنار بزنم ، تا بتابد انوار خداییت براین دل شیدایم....

خدایا ، کمکم کن ، تا بسازم نردبانی ،  تا با آن ، به آسمانت بیایم ،چرا که در هیاهوی زمین  ، ذهن من از این فکر به آن فکر پرواز میکند و ندای خاموش قلبم ،  صدایت را نمیشنود....

به من، فیض آن ببخش که ذهن و افکارم در کشاکش این همهمه ی روزمره ، فقط بر تو متمرکز باشد...

 دلخوشم به بودنت....

صبحتون درپناه خدا

@Asheghaneh 🦋