❌❌«تنها رمز موفقیت من این است

زمانی که دیگران ترمز می گیرند من گاز می دهم!»❌❌

#مایکل_شوماخر

🔰 مطالعه کن وقتی که دیگران خوابند.

🔰 تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند.

🔰 خود را اماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند.

🔰 شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند.

🔰 کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردنند.

🔰 صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند.

🔰 گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند.

🔰 لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند .

🔰 پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند.

🔰 و به خاطر داشته باش که موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن !!

💎 @Asheghaneh