🍃🌸🌸🍃

دل بــســـپــار به آتشی که نمى سوزاند ابراهیم را

و دریایى که غرق نمی کند موسى را

نهنگی که نمیخورد یونس را

کودکی که مادرش او را به دست موجهاى نیل می سپارد

تا برسد به خانه ی تشنه به خونش

دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد

آیا هنوز هم نیاموختی ؟!

که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند

و خدا نخواهد، نمی توانند

پس

به تدبیرش اعتماد کن

به حکمتش دل بسپار

به او توکل کن

و به سمت او قدمی بردار

🍃🌸 @Asheghaneh