6 راهکار برای رسیدن به آرامش

✅1 - کمی آرام باشید تا از ندای درونتان آگاه شوید ...

✅2 - سوال در ذهن شما هر چه باشد جواب عشق و محبت است ...

✅3 - گذشته کهنه را رها کنید تا نعمتهای بکر و تازه وارد زندگیتان شود ...

✅4 - بجای واکنش بودن در اومور مثبت ؛ کنش باشید ...

✅5 - در ذهن شما همیشه دو صدا شنیده خواهد شد یکی درست و دیگری اشتباست ...

✅6 - تصمیم بگیرید که شاکر و قدردان باشید. بارها و بارها این کار را انجام دهید

♥♥@Asheghaneh