آدم کسیو که دوستش داره رو

یادش نمیره

فقط یاد میگیره

کمتر راجع بهش حرف بزنه،

کمتر فکر کنه

تا کمک کنه دلش کمتر تنگ بشه

همین...

گوش کردى؟

یادش نمیره..

:)

@asheghaneh