اصلا بعضی ها آمـــــــــده اند

که معجزه زنـــــــدگی آدم باشند

و با خود شـــــــــــــادی بیاورند

این بعضی ها اگر یــــک روز نباشند

همـــین نبودنشان می شود

بزرگـترین غمباد دنیا

❤ @Asheghaneh ❄

  دانلود ویدئو