🖇

گویند شخصی ثروتمند در شهر، مبلغ زیادی از پول خود را به سمی کشنده آغشته کرد و به یک موسسه خیریه اهدا کرد که بین فقرا توزیع شود تا از شر نیازمندان راحت شود.

فرماندار شهر و 30 تن از نمایندگان و 3 مسئول دفتر و 7 معتمد محله و زن مدیر کل مردند ولی آسیبی به نیازمندان نرسید!!!

❤ @Asheghaneh ❄