🎯براى کسى که بخواهد به موفقیت‌هاى بزرگ برسد کنترل افکار و انضباط فردى بسیار ضرورى است، و از بین این دو کنترل افکار مشکل‌تر است، ولى با تمرین به جایى مى‌رسید که مى‌توانید بیشتر اوقات فقط به هدف‌هاى مورد نظرتان فکر کنید. این کار تحولى بزرگ در زندگى‌تان ایجاد مى‌کند و جهت زندگى‌تان را تغییر مى‌دهد.

#برایان_تریسى

💎 @Asheghaneh