✋ مرد در خانه❗

همانند نمک است ..

اگر رفت زندگی بی مزست .

و اگر آمد فشارخون را بالا میبرد.

😱😡💔😔 😨❌

✋ولی زن در خانه❗

همانند شکر است ..

اگر رفت زندگی تلخ تلخ میشود

و اگر آمد شیرینی زندگی را چند برابر میکند.

👍👌☺😜❤💐💞

وقتتان بخیر شکریا😋😇