🌸🌸🌸🌸

ای جان جانان!! به نام تو عشق آغاز میشود ، نام تو باعث سرزندگیست .

امروز حال دلم خیلی خوبست، یک بیقراری ناب، یک احساس عجیب و متفاوت ، دلم میگوید قرارست اتفاقهای خوبی بیفتد.... خدایا شکرت.

چه فصلی ست پائیز ، در هر فصل تو درسهای زندگی را فرا گرفته ام ، برگهای رنگین درختان رقص کنان میریزند آره، میرقصند ، چون میدانند وقت رفتن است و باز در جای دیگر در خدمت چرخه زندگی هستند.... میدانند که با رفتن شان تحول را به ارمغان می آورند....

خدای خوبم! امروز در تو شاد و پرانگیزه هستم. شکرت

🍃🌸 @Asheghaneh