اینکه ما آدمها معمولا با غمگین بودن و افسرده شدن و غصه خوردن و در سطح زندگی کردن، خیلی راحت تر هستیم، تا شاد بودن، آرامش داشتن، مثبت نگاه کردن و عمیق زندگی کردن.!

میدونید چرا ؟

«اوشو» خیلی زیبا بهش پاسخ داده، میگه:

تموم اون حالتهای اول به نوعی،

سقوط محسوب میشن و سقوط همیشه آسونه و نیاز به صرف هیچ انرژی ای نداره.

اما حالتهای بعدی؛

از نوع صعودهستند و صعود همیشه سخت تره و نیاز داره که انرژی زیادی رو براش صرف کنی.

زندگیتون سرشار از صعود

❣ @Asheghaneh