✨هر فکری که به ذهنتان خطور میکند ،

افکارِ مشابه با خود را جذب میکند ،

بعد از مدتی این افکارِ به هم پیوسته ،انرژیِ قدرتمندی را شکل میدهند و اتفاقاتی از جنسِ همان افکارِ تکرار شونده به زندگیتان وارد میشوند.

#هوشمندی یعنی انتخابِ افکارِ سازنده و گسترش آنها💚✨💚✨

🆔 @Asheghaneh