در جامعه کنونی باید 3 نکته مهم را رعایت کنید.

1-مراقب افرادی که با انها صحبت میکنید باشید.

2-استراتژی برای اهداف خود داشته باشید.

3- ناخوداگاه خود را مجدد با اطلاعات جدید تحت تاثیر قرار دهید زیرا ناخوداگاه در هر ثانیه 40 میلیون بیت اطلاعات را پردازش میکند .(خیلی مهم)

💞 @Asheghaneh