#نیایش_صبحگاهی

#درودعزیزان

 خدای خوبم،

 چشم دوخته ام به پنجره طبیعت، همه در سجده و رکوع تواند. بادها در آرامش سحری، تو را زمزمه می کنند  درخت ها، شاخه هایشان را به دامن آسمان سپرده اند و مرغان سحری، به نیایش تو مشغولند

✔️ با خودت #ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻦ ؛

‏«آغوشم را برای خیر و نیکی گشوده ام

همسو با کائنات حرکت میکنم کامیابی حق من است زیرا من انسانی قدرتمند هستم. خداوندا سپاسگزارم »

🆔 @asheghaneh