ببــــــــــین باٰ تـــــــوأم

غُــــــــرورمو اٰز سَــــــــرِ راه نچیـــــــــدم

کهِ هَـــــــر وَقت خواستـــــــی خـــــوردش کُنــــی✘

♚غـــــــــــرورٍ مَـن اَگِه‍ بِشـــــکَــنه

باٰ تیــــکه تیکــــهاٰش شاهــــرَگِ زندِگـیـــــــتـوُ مـیــــــــــزَنم♚‌

💔 @Asheghaneh 💔