#نیایش_صبحگاهی

#درودهمدلان

سجاده ام را به سمت قبله نیاز، میگشایم، تا ذره ذره وجودم را به معراج نگاهت ، پرواز دهم.

می ایستم به قامت...در برابرت تا عظمتت را سپاس گویم. به سجده میروم تا بر بندگی ام ، مهر عشق بزنم...چه آرامش پایان ناپذیری در نگاه توست ,چه لحظه های مهرافروزی در ذکر یادت...

یا رب،دل ما را از سختی ،به نرمی مایل کن تا سخت نگیریم بر یکدیگر.

✔تکرار کن

«امروز از همه جا بوی عشق می آید؛ من سرشار از حس بودنم و امروزم را با انرژی سرشارم، می سازم. خداوندا سپاسگزارم»

🆔 @asheghaneh