دوست خوب 🍃

مثِ خطِ سِفیـــــده 🍃

وسطِ جاده‌ست🍃

تڪہ ‌تڪہ ‌میشــہ🍃

ولۍ بازَم پا بہ پات میاد🍃

تقدیم بہ دوستان عزیزم 🌸🍃

سه شنبه تون زیبا🍃

بهترینهاۍ دنیا🍃 تقدیمتون🌸🍃

💔 @Asheghaneh 💔

  دانلود ویدئو