✨✨✨✨

☯باور کنید قلمرو انسان نامحدود است.

☯باور کنید٬ نیروی آدمی بیکران است.

☯ باور کنید٬ هیچ کاری از اراده آدمی خارج نیست.

☯ باور کنید٬ که اکنون مهمترین لحظه است.

☯باور کنید٬ که روح شما قدرت صعود به ماورا را دارد.

☯باور کنید٬ که شما هم می‌توانید‌‌.

☣ و تمام باورهای خود را از ته دل باور کنید تا کائنات شما را باور کند.

باورهایتان زیبا و آباد 🌹

💗 @Asheghaneh