📜

داستان کوتاهی به نام:«سادگى یا پیچیدگى؟»

امتحان پایانى درس فلسفه بود. استاد فقط یک سؤال مطرح کرده بود! سؤال این بود:

شما چگونه مى‌توانید مرا متقاعد کنید که صندلى جلوى شما نامرئى است؟

تقریباً یک ساعت زمان برد تا دانشجویان توانستند پاسخ‌هاى خود را در برگه امتحانى‌شان بنویسند،

به غیر از یک دانشجوى تنبل

که تنها 10 ثانیه طول کشید تا جواب را بنویسد!

چند روز بعد که استاد نمره‌هاى دانشجویان را اعلام کرد،

آن دانشجوى تنبل بالاترین نمره کلاس را گرفته بود!!

او در جواب فقط نوشته بود :

«کدام صندلى؟!»

نتیجه:

مسائل ساده را پیچیده نکنید!

🖌 #گابریل_گارسیا_مارکز

📚 سیزده خط برای زندگی

❤ @Asheghaneh ❄