🖇

میشل : من عاشقتم.

پاتریشیا : ولی من نمیدونم عاشقت هستم یا نه!

میشل: کِی میفهمی عاشقمی یا نه؟

پاتریشیا: بزودی.

میشل: بزودی یعنی کِی؟ یه ماه؟ یه سال؟

پاتریشیا: بزودی یعنی بزودی.

میشل: زنا عادتشونه کاری رو که میتونن تو 8ثانیه انجام بِدن، تو 8روز انجام میدن. هیچ فرقی بین 8ثانیه و 8روز قائل نیستن...

🖌 #ژان_لوک_گدار

📚 از نفس افتاده

❤ @Asheghaneh ❄