🔹اگر خودتان را از افکار منفی آزاد کنید.

وقتی که زمان ارتقاءشما برسد..

خداوند در رهایی را برای شما

باز میکند،که هیچ انسانی

قادر به بستن آنها نیست

🔹اتفاقاتی که در زندگی شما روی می دهند، مسیر زندگی شما را تعیین نمی کنند؛ بلکه این چگونگی برخورد شما با این وقایع است که آینده شما را می سازد.

🔹نمیتوانید برخلاف قوانین جهان هستی عمل کنیدوانتظارداشته باشیدخداوندشمارا به خواسته تان برساند👌👌

#جول_اوستین

✨ @Asheghaneh