زاویه دیدتون نسبت به دنیا و زندگی

مشخص میکنه چی رو چطوری ببینین

اوضاعی نا بسامان

یا مجموعه ای زیبا

شادی و خوشبختی هزینه نداره

فقط باید ازدریچه درست نسبت به زندگی نگاه کرد

💎 @Asheghaneh

  دانلود ویدئو