یارو رو با دوستش تو سرقت بانک میگیرن ، قاضی بهشون میگه :شما محاربین،حکم تون اعدامه!

یارو میگه:محاربین یعنی چی؟

قاضی میگه: یعنی جنگ با خدا

به‌رفیقش میگه :

بی پدر نگفتم تیر هوایی نزن‌،بفرما خورده به خدا😁

:

🧚♀🧜♀🧞♂🧞♀