شگفت انگیزترین رفتار انسان این است که از کودکى خسته مى شود،

براى بزرگ شدن عجله مى کند و

سپس دلتنگ دوران کودکى خود مى شود!

ابتدا براى کسب مال و ثروت از سلامتى خود مایه مى گذارد،

سپس براى بازپس گرفتن سلامتى از دست رفته پول خود را خرج مى کند.

طورى زندگى می کند که گویى هرگز نخواهد مرد و بعد طورى مى میرد که گویى هرگز زندگى نکرده است!

آنقدر به آینده فکر مى کند که متوجه از دست رفتن امروز خود نیست، در حالى که زندگى گذشته یا آینده نیست،

بلکه زندگى همین

حالاست

💙💙@TALANGOR💙💙