🖇

دیگر دست خودم نیست

شب ها بعد از یک ساعتى

چشم هایم بارانى می‌شوند

دست هایم می‌لرزند

و نگاهم خیره می‌شود

به لبخندت در عکس ها

و ساعت ها منتظر می‌نشینم

براى یک خبر از تو...

❤ @Asheghaneh ❄