عروس رفته تو گوشی مادرشوهرش

اسم خودشو همراه اول ذخیره کرده

حالا هرروز بهش پیامک میده که با عروس خود مهربان باشید و به او نیکی کنید

باشد که رستگار شوید و عذاب الهی شامل حالتان نشود😂😂

یه دیقه سکوت واسه خلاقیتش😂😂😂

🇯🇴🇮🇳

🔴

🔵