صبور بودن ، ایمان است 
و خویشتن داری یک نوع عبادت...

فهمیدم 
ناکامی به معنی تاخیر است 
نه شکست...
و خندیدن یک نیایش...

دعا میکنم 
همیشه در حال نیایش باشید...🙏🏼

شبتون عاشقانه

♥️♥️ Asheghaneh

صبور بودن ، ایمان است

و خویشتن داری یک نوع عبادت...

فهمیدم

ناکامی به معنی تاخیر است

نه شکست...

و خندیدن یک نیایش...

دعا میکنم

همیشه در حال نیایش باشید...🙏🏼

شبتون عاشقانه

♥♥@Asheghaneh