💗الهی تغییراتی هست که جز

🌟به تقدیر تو ممکن نیست

💗دعاهایی هست که جز به آمین

🌟تو اجابت نمی‌شود

💗الهی هیچ‌کسی را از درگاهت

🌟دست خالی برنگردان

💗آمیـــن یا رَبَّ

🌟شبتون پر از ستاره هایی که

💗آغازی دوباره رو نوید میدن

🌟با آرزوی بهترینها برای شما خوبان

💗شبتون بخیر و سراسر آرامش

🌟در آغوش پر از مهر خدا باشید

❤ @Asheghaneh ❄