اگر عاشق چیپس هستید: بیماری احتمالی تیروئید!

اگر عاشق یخ هستید: بیماری کمبود کلسیم!

اگر عاشق شکلاتید: بیماری استرس!

اگه عاشق من هستین: خیالتون راحت سالم سالم هستید برید خوش باشید 😌😂

🇯🇴🇮🇳

🔵