هیچ‌وقت واسه رفتن ڪسی‌ڪه
 بهش عشق دادی و محبت ڪردی
و واسش خودت رو هزینه ڪردی
ناراحت نباش، چونڪه تو واسه
دل خودت ڪم نذاشتی
این "زیباست" و قابل افتخاره...

❤ Asheghaneh ❄

هیچ‌وقت واسه رفتن ڪسی‌ڪه

بهش عشق دادی و محبت ڪردی

و واسش خودت رو هزینه ڪردی

ناراحت نباش، چونڪه تو واسه

دل خودت ڪم نذاشتی

این "زیباست" و قابل افتخاره...

❤ @Asheghaneh ❄