💫

☹️امروز هم مثل دیروز ...

😔بی خبر آمد و بی درنگ می رود ...

🤔ولی امروز تفاوتش با دیروز ،

😳با دستان تو رقم می خورد ...

💚می توانی عشق ،

💚 محبت و بخشش را ...

💚جایگزین گذشته ات کنی ...

امروز زندگی

طور دیگری رقم می خورد ،

تنها اگر تو بخواهی..

⛑ امروزت را به یکی از شاهکارهای

زندگی زمینی ات تبدیل کن!

💥از اول خلقت آدم

تا به امروز

همه بزرگان گفته اندو نوشته اند:

♦️همه چیز در دستان خود توست.

💥پس حتما

حقیقتی پشت🤔 این قضیه نهفته است🤔

💜روزت پر از زیبایی وآرامش

مخاطب آشنای من💛

❤❤@Asheghaneh