💫

همسر فرعون

تصمیم گرفت که عوض شود

و شُد یکی از زنان والای بهشتی....

پسر نوح

تصمیمی برای عوض شدن نداشت...

غرق شد و شُد درس عبرتی برای آیندگان...

اولی همسر یک طغیانگر بود

و دومی پسر یک پیامبر...!!!

برای عوض شدن هیچ بهانه ای قابل قبول نیست....

این خودت هستی که تصمیم می گیری تا عوض شوی.

✨✨✨✨✨✨✨✨

@asheghaneh