✨✨✨✨

"اصول سى گانه اعتماد به نفس"

اصل پنجم :

خود احساسى ( احساس خودشایستگى، خودسالارى و احساس شخصیت).

انسان تکنولوژى فکرى باید مرتباً خود را احساس کند، احساس شایستگى، احساس زیبایى خود،احساس شخصیت خداگونه خود و احساس خودسالارى.

انسانهایى که در دنیایى از خودآگاهى زندگى مى کنند مرتباً خود زیبایشان را باور مى کنند و در نتیجه در خود شخصیت مى سازند.خود را باور کنید تا خود را زیبا ببینید. اصل خودشایستگى از اصول مهم اعتماد به نفس است آن را با تمام وجود احساس کنید.

"من به خود افتخار مى کنم"

💫 @Asheghaneh