💭

من و تو شاید دوباره بتونیم باهم خاطره بسازیم

شاید همو بازم مثل روزِ اول دوست داشته باشیم

ولی میدونی

دیگه هیچی مثل قبل نمیشه

چون تو زندگی کردن بدونِ منو یاد گرفتی

و من نمردن بدونِ تورو.

چون من فهمیدم میشه اونجایی که باهم خاطره داریم برم و باز خاطره جدید بسازم

چون تو فهمیدی میتونی وقتی حالت بده خودت حال خودتو خوب کنی.

من و تو شاید بتونیم دوباره باهم همه چیو از نو بسازیم

ولی همیشه ته دلمون پر از ترس دوباره تکرار شدنِ روزایِ تنهاییه

ولی همیشه یه فکر تو سرمونه

کسی که یه بار تونسته از من بگذره و بی من سر کنه،بازم حتما از پسش بر میاد...

😊✌

❤ @Asheghaneh ❄