💎 #انتقادکردن

📌قبل از انتقاد کردن و بیان اشکالات گفتار و رفتار طرف مقابل ،

 ابتدا مختصری از محاسن،

 خوبیها و توانمندیهای و 
خاطرات مشترکتان  سخن بگوئید .... 

این کار باعث می­شود فرد احساس کند شما

💎 #انتقادکردن

📌قبل از انتقاد کردن و بیان اشکالات گفتار و رفتار طرف مقابل ،

ابتدا مختصری از محاسن،

خوبیها و توانمندیهای و

خاطرات مشترکتان سخن بگوئید ....

این کار باعث می­شود فرد احساس کند شما دوست او هستید و تاثیر گذار است ،

و در نتیجه حاضر به شنیدن سخن شما خواهد بود ...

❣❣ @Asheghaneh