💗الهی

❄️در این شب زیبای زمستانی

💗تنور دل دوستانم را گرم

❄️زندگیشان را سراسر شادی

💗لحظه هایشان را زیبا

❄️و چرخ روزگار را

💗به ڪامشان بچرخان ...

❄️ شبتون بخیر ❄

❤ @Asheghaneh ❄

  دانلود ویدئو