📣 زمانی که همه نگران اوضاع بد اقتصادی و بحران ها هستند ، بهترین ها سوال می کنند که :

✅ شکرگزار چه چیزی باشم؟

✅ چه فرصت هایی دارم؟

✅ چه نکته مثبتی در این بحران وجود دارد؟

✅ در این اوضاع سخت ، چه کاری می توانم انجام دهم تا شرایط را بهتر کنم و دیگران را هم امیدوار کنم؟

🆔 @Asheghaneh