سلام‌به

🌷یکشنبه 23دی‌ماه خوش‌آمدید🌷

🌺صبح هایمان بی شک

🌼می تواند زیباتر باشند،

🌸اگر تنها دغدغه زندگیمان

🌺مهربانی باشد،

🌼جای دوری نمیرود،

🌸یک روز همین نزدیکی ها

🌺لبخندمان را چند برابر

🌼پس خواهیم گرفت،

🌸شاید خیلی زیباتر

#سحر_رستگار