🌸🌸🌸🌸

دوست خوبم ماهرانه زندگی کن

قدرتمند و پر انرژی

🔶خودت را برای تغییر و تبدیل به هرآنچه بهترین تو میباشد آماده کن.

🔷خالق همه زیبایی هایی باش که آینه وجود پروردگارت میشود.

💠وقتی خداوند به تو حیات بخشیده پس حق نداری خودت را دست کم بگیری.

🔷تو یک تکه از پازل آفرینشی که اگر نبودی پازل هر چقدر هم بزرگ، اما کامل نبود.

پس یادمون باشه که:

✅ تو تکه از پازل عظیم آفرینشی

✅ جهان بدون تو ناقص هست

✅ دنیا محتاج توست

✅ خداوند تو را تصادفی خلق نکرده

✅ در پس خلقت تو منظوری نهفته است

🔴و اینکه تو عظیم تر از آنی که می اندیشی

💞💞 @Asheghaneh