سہ شنبہ تون دور از دلتنگے

آرزویم این ‌است

در این روز زیبا ☀🍂🍃

ڪه دلت خوش باشد

نرود لحظہ ای

از صورت تو لبخندت

نشود غصّہ

ڪمى نزدیڪت

لحظہ هایت، همه زیبا و قشنگ

الهے کہ امروز سہ شنبہ🌨

بهترین روز عمرتون باشہ🌼🍂

❤ @Asheghaneh ❄

  دانلود ویدئو