🔻

دشمنان واقعی یعنی افکار منفی ،

تردیدها ، ترس ها و واهمه های خودتان.

چه بسیارند کسانی که به دلیل ترس از دست دادن، عزیزترین موهبت زندگیشان را مفت باخته اند .

ترس تنها دشمن آدمی ست.

وقتی هراسانید، آنچه را که از آن بیم دارید به سوی خود می‌کشانید .

پس قوی باشید و نترسید ،

به پشت سر نگاه نکنید و به روزگار سخت نیندیشید که دیگر بار گرفتار همان اوضاع خواهید شد!

✨ @Asheghaneh