کشش عجیب به سمت آدم هایی که دوستمان ندارند و ماندن در رابطه هایی که طرف مقابل با پیچیدگی ها و اختلالات شخصیتی اش آزارمان می‌دهد نه از خاص پسندی ما و نه از دلبستگی بی حد به آن شخص که از نادیده گرفتن خودمان سرچشمه می‌گیرد،

انگار گُلی باشیم که کویر را برای زیستن برمی‌گزیند با این حال که حق انتخاب رشد و نمو در دشتی زیبا را هم دارد... لذت رابطه را با انتخاب غلط به دلپیچه‌ای احمقانه تبدیل نکنیم.

❣❣ @Asheghaneh