هَمه قول موندن میدن ،

امّا همه سر قولشون نمیمونن ...

تکیه دادن به آدمی که

ناگهان ازت فاصله میگیره ،

مثل پَریدن توی دریا

به امید نجات غریقیه که

دست و پا زَدنت رو میبینه

وَ کاری برات انجام نمیده ...

تو مُمکنه از غرق شدن نجات پیدا کُنی ،

اما دیگه هیچ‌ وقت دل به دریا نمیزنی ...

@asheghaneh