@Asheghaneh

دوست دارم بنشینیم و حرف های قشنگ قشنگ بزنیم .

چای 

بنوشیم .

اصلا، دلم می خواهد وسط همین شعر ببوسمت.

"حال اکنون ما خوب است "

گیرم کسی بیاید و 

بپرسد ،

_خانم

کمکی از من بر می آید 

با که حرف می زنید !!؟

.

❤ @Asheghaneh ❄